IMPRESSUM

Northstar Poland Spółka z o. o.  

 ul. 27 Stycznia 47-48
 64-980 Trzcianka

 Sąd rejonowy – Sąd gospodarczy w Pile, RHB 1519
REGON 570844191, NIP 763-18-31-984
 
 Tel.: 0048-67- 216 21 36
Fax.: 0048-67- 216 65 38
 
 e-mail: handlowy@nordpeis.pl
 
 
 
 Odpowiedzialność za treść
Zamieszczone na naszych stronach informacje zostały przygotowane bardzo stosownie i sumiennie. Nie możemy jednak zagwarantować, że wszystkie informacje są zawsze kompletne, poprawne i aktualne.

Jako dostawca usług internetowych, ponosimy odpowiedzialność za umieszczone na naszych stronach treści własne na podstawie przepisów ogólnych. Dostawcy usług internetowych nie mają jednak obowiązku monitorowania informacji obcych, które są za ich pośrednictwem przekazywane bądź przez nich gromadzone, ani też obowiązku badania tych informacji pod względem okoliczności, wskazujących na czynności niezgodne z prawem. Powyższe wykluczenie odpowiedzialności nie narusza obowiązku dostawcy do usuwania bądź blokowania informacji zgodnie z przepisami ogólnymi. Dostawca może jednakże zostać pociągnięty do tego rodzaju odpowiedzialności dopiero od momentu powzięcia wiadomości o konkretnym przypadku naruszenia prawa. W przypadku powzięcia wiadomości o naruszeniu prawa, tego rodzaju treści będą przez nas bezzwłocznie usuwane.

Odpowiedzialność za zewnętrzne linki
 Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treści nie mamy żadnego wpływu. W związku z tym nie ponosimy również odpowiedzialności za tego rodzaju obce treści. Za treści umieszczone na stronach internetowych, których linki zamieszczono na naszych stronach, odpowiada zawsze dostawca bądź użytkownik tych stron. Strony internetowe, których linki zamieszczono na naszych stronach, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych niezgodności z prawem w momencie ich zamieszczania. W chwili zamieszczania linków nie wykryto żadnych niezgodnych z prawem treści. Ciągła kontrola treści stron, których linki zamieszczono na naszych stronach, bez posiadania konkretnych wskazówek odnośnie naruszenia prawa, nie jest jednak możliwa. W przypadku powzięcia wiadomości o naruszeniu prawa, tego rodzaju linki będą przez nas bezzwłocznie usuwane.

Prawa autorskie
 Użytkownicy stron dokładają wszelkich starań, aby przestrzegać praw autorskich osób trzecich wzgl. korzystają z dzieł własnych lub dzieł dostępnych bez licencji.

Zamieszczone na naszych stronach treści i dzieła stworzone przez użytkowników stron są chronione niemieckim prawem autorskim. Wykorzystane dzieła i treści osób trzecich są odpowiednio oznaczone.Powielanie, obrabianie, rozpowszechnianie oraz wszelkiego rodzaju wykorzystywanie treści i dzieł, wykraczające poza granice prawa autorskiego, wymaga pisemnej zgody autora bądź twórcy tych treści i dzieł. Strony mogą być pobierane i kopiowane wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku.

Ochrona danych
 Pobieranie danych osobowych (np. imię i nazwisko, adres lub adres e-mail) na naszych stronach odbywa się zawsze na zasadzie dobrowolności. Korzystanie z ofert i usług jest, o ile to tylko możliwe, bez konieczności podawania danych osobowych.

Zabrania się wyraźnie korzystania przez osoby trzecie z danych kontaktowych, które zostały opublikowane w ramach obowiązku zamieszczania impressum, w celu przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały przez nas wyraźnie zamówione. Użytkownicy stron zastrzegają sobie wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania niezamówionych materiałów reklamowych, na przykład w postaci spamu.